• Diumenge 09 de agost de 2020

Campanyes actives

Paraula Data
7 de setembre de 2015

CAMPANYA DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA, VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L'ÀREA MEDITERRÀNIA

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té oberta des de l’any 2013 una campanya de suport a la població afectada per la guerra civil a Síria (projecte 2579). Atenent a la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l’èxode massiu de refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el dia 4 de setembre de 2015 el Fons Català va convocar una reunió amb els ajuntaments i ens locals socis del Fons, en la qual es va acordar una estratègia per a donar suport i acollir aquests refugiats.

En aquest sentit, el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i la ciutadania, i d’acord amb les necessitats identificades i peticions realitzades, proposa obrir una campanya de suport als refugiats centrada en cinc eixos:

  • Assistència en les rutes de fugida
  • Suport als municipis de la ruta
  • Planificació i gestió de l’acollida 
  • Acollida a Catalunya
  • Educació per al desenvolupament i sensibilització

Els recursos recollits en aquesta campanya es destinaran al desplegament d’aquests quatre eixos en funció de l’evolució de les necessitats de cada moment.

Per això, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de suport a la població refugiada. 

 
Les aportacions de particulars es poden fer a través dels següents comptes corrents:
  • Triodos Bank - ES47 1491 0001 2620 0525 7510
  • BBVA - ES91 0182 6035 4102 0160 8531
  • CaixaBank - ES79 2100 3200 9625 0002 9627
Banner REREFONS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org