• Diumenge 31 de maig de 2020

Tribuna

Paraula Data
30 de gener de 2007

L'important paper de les autoritats locals i la cooperació descentralitzada

Durant el primer mes de l' any el Fons Català ha participat en el Fòrum d' Autoritats Locals per a la Inclusió Social i la Democràcia Participativa (FAL)...

Durant el primer mes de l’any el Fons Català ha participat en el Fòrum d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social i la Democràcia Participativa (FAL), que s’ha celebrat a Nairobi del 20 al 25 de gener, coincidint amb el Fòrum Social Mundial.

En el marc d’aquesta participació, cal destacar l’important paper de la cooperació descentralitzada, que ha demostrat ser un instrument eficaç i necessari en les polítiques de desenvolupament humà local. Els ens locals són experts en tots els sectors del desenvolupament urbà i local, així com en la prestació de serveis bàsics per a les poblacions.

Els governs locals, les associacions i les diverses xarxes duen a terme un paper determinant a l’hora d’informar, mobilitzar i sensibilitzar l’opinió pública sobre una base local implicant directament la ciutadania, contribuint a l’assumpció de valors de solidaritat i ajuda al desenvolupament. En aquest sentit, les autoritats locals, juntament amb la societat civil, tenen la legitimitat política necessària, els coneixements i l’experiència de gestió dels afers locals i la possibilitat de mobilitzar al seu voltant els altres agents locals, així com promoure una activitat internacional. Un exemple és la Campanya de les Ciutats del Mil·lenni, posada en marxa el juliol de 2005 per Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) amb el suport de les Nacions Unides per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

El Fòrum Social Mundial i el FAL s’han convertit en una plataforma internacional, en un espai per compartir experiències cap a la construcció d’una societat més igualitària i solidària, i el fet que aquesta edició s’hagi celebrat a Nairobi ha representat una oportunitat per presentar l’Àfrica i els seus actors socials i donar a conèixer una nova forma de ciutadania compromesa, així com una trobada de pobles i nacions africanes amb tot el món.

Finalment, cal destacar també la recent posada en marxa del Programa de Cooperació Municipal Municipia, una iniciativa de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI), amb el suport del Ministeri d’Administracions Públiques, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que permetrà realitzar accions conjuntes per millorar les capacitats de l’àmbit municipal dels països on es duen a terme projectes de cooperació al desenvolupament.


Teo Romero, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i alcalde de Santa Margarida de Montbui

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org