• Diumenge 05 de juliol de 2020

Tribuna

Paraula Data
30 de març de 2007

24a Assemblea General de socis del Fons Català

El proper dissabte 14 d' abril celebrarem la 24a Assemblea General de Socis del Fons Català, que tindrà lloc a La Farga de l'Hospitalet.

El proper dissabte 14 d’abril celebrarem la 24a Assemblea General de Socis del Fons Català, que tindrà lloc a La Farga de l’Hospitalet.

Durant l’acte es presentarà la memòria de les activitats que hem dut a terme des del Fons Català durant l’any 2006, així com la memòria d’activitats de la Confederació de Fons, de la qual formem part. També es presentarà el tancament comptable de l’exercici 2006 i l’informe d’auditoria. Posteriorment es donarà a conèixer la proposta de línies de treball per a l’any 2007, la proposta de pressupost econòmic i la proposta de projectes de cooperació i sensibilització que hauran de ser aprovats per l’Assemblea General de Socis.

Finalment, també es donaran a conèixer les línies de treball del Pla Estratègic que la consultora Territoris i Organitzacions està elaborant pel Fons Català. Aquest Pla forma part del procés de debat sobre els objectius, les línies estratègiques i l’organització de la institució, que ha de permetre consolidar les àrees prioritàries de treball i avançar en els nous reptes que es presentin, amb la participació de tots els socis. Aquest procés participatiu compta també amb l’experiència d’una altra consultora que definirà els recursos humans necessaris, amb la implementació d’un nou organigrama.

En un moment tan important de definició del futur del Fons Català, ens agradaria poder comptar amb la màxima participació dels socis a l’Assemblea, la qual cosa permetrà enriquir el debat al respecte.

Així doncs, resto a l’espera de poder trobar-nos tots i totes a l’Hospitalet el proper 14 d’abril.


Teo Romero, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i alcalde de Santa Margarida de Montbui

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org