• Diumenge 31 de maig de 2020

Recursos Editorials

Paraula

Regímenes del bienestar en América Latina

Regímenes del bienestar en América Latina
Regímenes del bienestar en América Latina

Martínez Franzoni, Juliana. Fundación Carolina, Madrid, 2007

Què passa amb el benestar de les persones en el marc de la transició social que viu actualment Amèrica Llatina? La resposta exigeix identificar patrons, entre les especificitats nacionals i la generalització d'una regió tan heterogènia. En aquest estudi, l'anàlisi estadística de conglomerats de 18 països de la regió permet constatar que els règims de benestar llatinoamericans comparteixen un tret comú: a la llum de mercats laborals ineficients i de polítiques públiques dèbils o inexistents, l'àmbit domèstic i el treball femení en particular, desenvolupen un paper central sense el qual no és possible rendir comptes de l'assignació dels recursos que té lloc a la regió.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org