• Diumenge 31 de maig de 2020

Socis

A 31 de desembre de 2015, el Fons Català de Cooperació comptava amb 314 socis, dels quals 282 són ajuntaments, una entitat municipal descentralitzada, 14 consells comarcals, tres diputacions, una mancomunitat i també 13 entitats i ONG. Tot i que en nombre els ajuntaments socis representen només el 29,8% dels municipis catalans, agrupen el 85,5% de la població de Catalunya.

Tant l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) com la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), les dues entitats que agrupen els ajuntaments catalans, insten els seus integrants a associar-se al Fons. En aquest sentit, l’Assemblea de la FMC de 2004 va aprovar que el Fons Català fos membre permanent de l’executiva de la FMC.

El Fons Català té com a entitat protectora la Generalitat de Catalunya, i és membre del Consell de Cooperació de la Generalitat des de la seva constitució, el 1995, i amb l’aprovació de la llei catalana de cooperació (Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament) és membre de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i del Consell de Cooperació al Desenvolupament

Qui pot ser soci del Fons Català

D'acord amb l'article 30 dels Estatuts del Fons Català:

a) Poden ser socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament les entitats públiques que comparteixin els objectius de l'Associació i paguin la quota social i l'aportació voluntària a projectes, de manera anual. La seva admissió correspon a la Junta Executiva amb la posterior ratificació de l'Assemblea.

b) Es mantenen com a socis les entitats privades que ho han estat durant els primers 10 anys, com a reconeixement a la seva contribució en els inicis del Fons Català.

c) La petició d'admissió en el FCCD com a soci ha de ser formulada per l'òrgan competent de cada entitat candidata. A la petició, hi ha de constar el nom de la persona que en tindrà la representació -que serà el president o un membre de l’òrgan de govern- així com l'expressa acceptació dels estatuts de l'associació.

Com fer-se soci del Fons Català

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és l’agència de cooperació de les administracions locals de Catalunya, que actualment ja agrupa un important nombre de municipis, consells comarcals, mancomunitats i diputacions. Per això es convida a totes les administracions locals catalanes que encara no ho són a associar-se al Fons Català de Cooperació.

  • Poden ser socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament les entitats públiques que comparteixin els objectius de l’associació i facin una aportació mínima anual del 0,1% del seu pressupost per al finançament dels projectes.
  • La petició d’admissió com a soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha de ser formulada per l’òrgan competent de cada institució candidata. A la petició, hi ha de constar el nom de la persona que en tindrà la representació, així com l’expressa acceptació dels estatuts de l’associació.
  • L’admissió provisional de la institució candidata correspon a la Junta Executiva i posteriorment ha de ser ratificada per l’Assemblea General, moment en què es converteix en soci de ple dret.

 

 

Documents relacionats

Socis del Fons

Cercador de socis
Banner REREFONS

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org