• Diumenge 31 de maig de 2020

Equip Tècnic

El Fons Català de Cooperació disposa d’un equip tècnic format per personal contractat que s’encarrega de realitzar i coordinar les tasques pràctiques que requereix tota la dinàmica del treball del Fons.

Direcció de gestió Ariel Monells
Coordinació David Minoves
Coordinació tècnica de l'àrea de projectes Marta Pujolràs
Auxiliar de l'àrea de projectes Montserrat Igual
Responsable de projectes de l'àrea d'Amèrica Llatina Xavier Ruiz
Responsable de l'oficina a Managua Xavier Ruiz
Auxiliar de l'oficina de Managua María Auxiliadora Ardón
Responsable de l'àrea d'Àfrica, Mediterrània i Àsia Joan Ribas
Responsable de l'oficina a Senegal Toti Rovira
Responsable de l’àrea de Drets Humans i Espais de concertació Toni Royo
Responsable de l’àrea d'Emergència, crisi Refugiats i Unitat d'Avaluació Victòria Planas
Responsable de projectes de sensibiltizació a Catalunya Albert Pujol
Responsable d'informàtica i coordinació Web Albert Pujol
Responsable de comunicació Joan Solà
Responsable d'administració Josep Maria Frigola
Auxiliar d'administració Sofia Bonany

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org