• Diumenge 05 de juliol de 2020

Gestió de projectes

Un dels objectius del Fons Català de Cooperació és administrar i gestionar els recursos econòmics que hi aporten els organismes associats. Aquests recursos es destinen a finançar projectes de solidaritat i cooperació als països en vies de desenvolupament, projectes de sensibilització a Catalunya i també, quan la situació ho requereix, a campanyes d’emergència.

El procés de gestió dels projectes per part del Fons Català de Cooperació va des de l’anàlisi inicial amb criteris comuns dels projectes rebuts, per seleccionar els més adients, passant pel seguiment del seu desenvolupament i l’acompanyament de les entitats executores quan sigui necessari, fins el control de la correcta execució i la justificació final del projecte davant els ajuntaments i altres institucions associades que els han finançat
 

El Fons Català té signat convenis amb diversos ajuntaments i ens supramunicipals per donar-los suport en la gestió de la seva convocatòria pròpia de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, des de l'assessorament per a la elaboració de les bases de les convocatòries, l'anàlisi dels projectes presentats, l'assessorament a les entitats, el seguiment dels projectes aprovats i el control de la justificació.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org