• Diumenge 05 de juliol de 2020

Documentació

Documents i formularis per a la presentació de projectes i dels informes narratius i econòmics.  

Full de compromís

Full de compromís 2018 Català Descarregar
Full de compromís 2017 Català Descarregar

Convocatòria oberta i permanent

Bases de la convocatòria oberta i permanent per a ajuntaments i ens públics locals de Catalunya Català Descarregar
Bases de la convocatoria abierta y permanente para ayuntamientos y entes públicos locales de Catalunya Castellano Descargar

Formulari de presentació de projectes

Formulari per presentar una sol·licitud de subvenció per a projectes de cooperació Català Descarregar
Formulario para presentar una solicitud de subvención para proyectos de cooperación Castellano Descargar
Application form to ask for a grant for development cooperation projects English Download

Formulari informe de seguiment

Formulari per presentar els informes de seguiment intermedis dels projectes Català Descarregar
Formulario para presentar los informes de seguimiento intermedios de los proyectos Castellano Descargar
Formulaire de rapport pour le suivi des projets Français Télécharger
Form to present the intermediate reports of the projects English Download

Formulari informe final

Formulari per elaborar l'informe final dels projectes Català Descarregar
Formulario para elaborar el informe final de los proyectos Castellano Descargar
Form to present the final report of the projects English Download

Full de dades bancàries

Full de comunicació de les dades bancàries Català Descarregar
Hoja de comunicación de datos bancarios Castellano Descargar
Document de communication des donnes bancaires Français Télécharger
Bank account information sheet English Download

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org