• Diumenge 05 de juliol de 2020

Seguiment

Seguiment de projectes

La tasca de seguiment de projectes que fa el Fons Català de Cooperació té tres vessants:

  • Control del desenvolupament dels projectes realitzats i de la correcta destinació dels recursos aportats. En aquest sentit, les entitats o institucions executores han de presentar periòdicament un informe sobre el desenvolupament del projecte i en finalitzar una memòria final.
  • Suport i acompanyament de processos. El compromís del Fons amb els projectes va més enllà del seu finançament, manté un diàleg obert amb les entitats i institucions que executen el projectes per garantir-ne el desenvolupament correcte.
  • Representació dels ajuntaments catalans solidaris amb el Sud, per supervisar el desenvolupament dels projectes executats en el marc dels agermanaments i d’altres iniciatives de solidaritat. 

Oficines sobre terreny

La creació d’oficines permanents sobre terreny facilita el seguiment i coordinació dels projectes en regions on es concentren un alt nombre de projectes. Actualment el Fons té oberta una oficina a Centreamèrica, amb seu a Managua, i una oficina a Senegal, amb seu a Ziguinchor.

Viatges de seguiment sobre terreny

A les regions on no és possible mantenir una oficina permanent, els responsables de cada àrea realitzen periòdicament viatges per visitar i avaluar el desenvolupament de diversos projectes i mantenir contactes amb les organitzacions locals executores (municipalitats, ONG i altres organismes locals).

Els resultats de la tasca de seguiment

Tota la informació recollida a partir dels informes de seguiment periòdics que realitzen les organitzacions executores dels projectes, dels informes i visites fetes des de les oficines permanents sobre terreny i en els viatges de seguiment sobre terreny, permet disposar de la informació adequada per a l’avaluació del desenvolupament del projecte i l’assoliment dels seus objectius. Tota aquesta informació, tant escrita com gràfica, es recull a la fitxa de seguiment de cada projecte, que es fa arribar a tots els ajuntaments i institucions que han col·laborat econòmicament de forma directa en el projecte.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org