• Diumenge 05 de juliol de 2020

Cooperació Tècnica Municipal

Des del Fons Català hem posat en marxa una estratègia de treball enfocada en la cooperació tècnica municipal, que en els propers mesos es donarà a conèixer amb diverses eines que posarem a l’abast de tots els ajuntaments socis.

A petició de la Comissió de Municipalisme del Fons Català, i amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona, com a aliats estratègics, s’ha dissenyat un Programa de Cooperació Tècnica Municipal, que vol anar més enllà del model operatiu de cooperació assistencial, i que vol posar en valor el rol dels municipis com a actors de la cooperació descentralitzada internacional.

La cooperació tècnica permet transversalitzar diferents departaments municipals i augmentar el valor afegit de la cooperació local. Es proposa treballar per incorporar qualitat a la cooperació directa dels ajuntaments catalans, mitjançant el disseny i la implementació d’accions de cooperació tècnica horitzontal i recíproca entre institucions públiques locals Nord-Sud, Nord- Nord i Sud-Sud.

La cooperació tècnica és un instrument de política exterior i una eina auxiliar per promoure l’enfortiment de capacitats, d’institucionalitat i de polítiques públiques, mitjançant l’assistència tècnica especialitzada a càrrec de personal tècnic municipal català.

En front dels recursos tècnics i monetaris, aquest model de cooperació es fonamenta amb els tècnics i tècniques municipals i les seves capacitats i habilitats.

 

  

PROGRAMES DE COOPERACIÓ TÈCNICA EN CURS 

  

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Informe de les Jornades de cooperacó tècnica (20 al 24 de març de 2017)

Guia metodològica per a la identificació i implementació d'accions de cooperació tècnica municipal

Sis claus per entendre la cooperació tèncica municipal

 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org