• Diumenge 05 de juliol de 2020

Memòria Anual

La Memòria recull les activitats realitzades pel Fons Català de Cooperació en el transcurs d'un any. Inclou un resum dels recursos econòmics gestionats, informació de tots els projectes finançats durant l'any, dades de les campanyes d'emergència que s'han coordinat des del Fons, activitats en les quals s'ha participat, tasques realitzades per les comissions de treball, entre moltes altres informacions.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org