• Diumenge 05 de juliol de 2020

Altres publicacions del Fons

<< primera    < anterior    | 1 | 2 |    següent >    última >>

Guia per a la cooperació local catalana amb Gàmbia

Edita: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; 95 pàgines; idioma: català; Barcelona 2012. (només en format pdf)

25 Anys, 25 Moment. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Edita: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; 192 pàgines; idioma: català; Barcelona 2011

Guia para emprendedores senegaleses/as

Edita: Fons Català de Cooperació; 70 pàgines; idioma: castellà; Barcelona 2011

Guia de dinamització dels Consells Locals de Cooperació i Solidaritat

Edita: Fons Català de Cooperació; 73 pàgines; idioma. català; Barcelona 2011

Memòria de la Primera Jornada de Codesenvolupament a l'Àfrica

Jornada de treball a l'Àfrica. La cooperació catalana a l'Àfrica. Codesenvolupament al Senegal, Marroc i Gàmbia.
Edita: Fons Català de Cooperació; 74 pàgines; idiomes: català, castellà, anglès, francès; Barcelona 2011

Sistematització d'experiències de cooperació descentralitzada de quatre ens locals catalans

Autor: ESTUDIS Editor: Fons Català de Cooperació, Barcelona, 2010

Estudi sobre Remeses i Desenvolupament Local

Informe en castellà. Octubre 2007

Migracions i Desenvolupament : codesenvolupament

[Fons Català de Cooperació al Desenvolupament]. Barcelona : Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 2005

Metodologia de suport i reforç a associacions locals : MIDEL (Migracions i Desenvolupament Local)

[Fons Català de Cooperació al Desenvolupament]; [et al.]. Barcelona : Fons Català de Cooperació al Desenvolupament : FRAO, 2005

Memòria de la Campanya d'Emergència a Iraq

Revista del Fons Català, núm 22, 1r trimestre 2004
<< primera    < anterior    | 1 | 2 |    següent >    última >>

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org