• Diumenge 09 de agost de 2020

Mocions i Resolucions

Mocions, resolucions i propostes d´adhesió a campanyes conjuntes que el Fons Català a proposat als ajuntaments i altres institucions catalanes, amb la finalitat de palesar el compromís polític i ètic amb el Sud.

MOCIÓ DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA EN SUPORT A PROACTIVA OPEN ARMS (22 de març de 2018)

En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 persones de ser ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant refugi a Europa, amb el suport econòmic i polític del món local català en general i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en particular, en el marc de la campanya #mónlocalrefugi.

Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de l’assetjament per part de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de rescatar refugiats. Prova d’això és que de les nou organitzacions que treballaven al Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden tres a causa de la persecució de les autoritats líbies i italianes des del 2017.

El darrer episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva el vaixell de l’ONG badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes sota les inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal, delictes que comporten fins a set anys de presó.

Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan absolutament fora de lloc en una organització humanitària coneguda i fiable com Activa Open Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de la vida humana és prioritat absoluta.

Per tot això, des de (institució) ........................................................, es proposa l'adopció dels acords següents acords:

·         Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per la magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional.

·       Rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir l’aixecament de la immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs contra els treballadors i treballadores de Proactiva Open Arms.

·    Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als governs de Líbia i d’Itàlia.    

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org