• Diumenge 09 de agost de 2020

Mocions i Resolucions

Mocions, resolucions i propostes d´adhesió a campanyes conjuntes que el Fons Català a proposat als ajuntaments i altres institucions catalanes, amb la finalitat de palesar el compromís polític i ètic amb el Sud.

Declaració del món local català davant la realitat del refugi a l'Estat Espanyol

L'Assemblea General del Fons Català de Cooperació, celebrada a Granollers el dia 13 de juny de 2018, es va aprovar una declaració davant la realitat actual de les polítiques de refugi a l'Estat Espanuol, en la qual es demana:

1. Exigir al Govern de l'Estat que compleixi amb els acords davant la UE del 2015 per a l'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per facilitar-ho, les ciutats ens oferim a col·laborar de forma activa en el procés d'obertura de places de refugiats i en el desenvolupament del Programa estatal de Refugi.

2. Exigir al Govern de l'Estat el replantejament del procediment d'atenció social a sol·licitants d'asil a Espanya. Establint sistemes de coordinació i finançament eficaços amb les comunitats autònomes i les ciutats i municipis que permetin comptar amb informació actualitzada dels contingents de persones refugiades traslladades als nostres municipis així com informació sobre les previsions i la seva arribada efectiva.

3. Exigir al Govern de l'Estat que proporcioni informació detallada de la destinació dels Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per assegurar que efectivament es destinen a l'acollida de refugiats i immigrants.

4. Exigir la previsió d'un mecanisme per cofinançar els costos derivats dels processos d'atenció i integració de les persones migrants i refugiades, facilitant l'accés als municipis als Fons FAMI i a tots aquells fons europeus als que els municipis puguin optar per al desenvolupament de Programes municipals d'acollida complementaris al Programa estatal, tal com succeeix en altres països de la Unió Europea.

5. Instar les institucions europees que estudiïn sancionar aquells Estats com Itàlia que vulnera els convenis internacionals que regulen els rescats marítims i el dret a asil amb el seu comportament, i fem una crida a la corresponsabilitat dels Estats membres de la UE.

6. Mostrar tot el suport i tota la solidaritat del món local català a les organitzacions no governamentals i les persones voluntàries que salven vides i donen assistència i protecció a persones que cerquen refugi i protecció internacional.

7. Instar el Govern de Catalunya que reforci el Programa Català de Refugi i el Pla de Protecció Internacional a Catalunya, i garanteixi la coordinació dels diversos actors involucrats a través del Comitè Per a l’Acollida de les Persones refugiades.

8. Comprometre’s a seguir dedicant recursos per donar assistència i aixopluc a les persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org