• Diumenge 09 de agost de 2020

Documents de referència

Justificació tècnica de l'aplicació del 0,7% dels ingressos propis municipals a la cooperació al desenvolupament

L'any 2001, amb motiu de la publicació del 1r Estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud (1998-1999-2000) es va publicar aquest document elaborat per Joaquim Solé Vilanova, Catedràtic de Finances Públiques de la Universtitat de Barcelona, amb dos objectius:

  • Establir un criteri comú sobre quines partides dels pressupostos municipals s’han de considerar per fer el càlcul de l’aportació per cooperació al desenvolupament.
  • Que aquests criteris permetin comparar les aportacions municipals (en un mateix municipi al llarg dels anys i entre municipis) sobre bases de càlcul homogènies.

Aquest any 2016 hem fet l'actualitació d'aquest document, també realitzada per Joaquim Solé Vilanova, per adequar els criteris als canvis que hi ha hagut en les partides dels pressupostos municipals ens aquests darrers anys.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Rambla Santa Mònica, 10, 4t – 08002 Barcelona – Tel. +34 93 412 26 02 – fonscatala@fonscatala.org